Psychologický rozhovor

Psychologický rozhovor je součástí každé konzultace, přispívá k vytvoření terapeutického vztahu a slouží k získání potřebných informací. Zjišťuji psychosomatické souvislostí, životní kontext, rodinné zátěže a dary. Mapuji změny a posuny v terapii.