Radikální Odpuštění, Modlitba, Úkoly Duše

Radikální Odpuštění

Radikální Odpuštění je účinná a užitečná metoda jak rozvolnit bloky, které nám brání v rozvoji, v uzdravení, ve spokojeném životě. Tyto bloky váží naši energii, kterou bychom mohli investovat mnohem efektivněji. Považuji RO za zásadní nejen v terapii – v procesu léčení a uzdravování, ale zároveň i v duchovním rozvoji každého člověka.

Modlitba

Modlitba, v mém podání, je prostředkem k propojení se s duchovním rozměrem v nás, i okolo nás. Může být poděkováním, prosbou a zároveň i pozitivním laděním naší mysli. Sama Modlitbu často používám a považuji ji za účinný terapeutický nástroj. Co to modlitba je? K čemu slouží? Jak ji mohu využívat? Jak zformulovat svoji osobní modlitbu? Komu ji adresovat? To jsou otázky, na které můžeme nacházet společně odpověď.

Úkoly Duše

Nalezení a přijetí poselství našich předků. Jde o to uvědomit si vlastní kořeny a propojení s předchozími generacemi. Jsou pro nás důležité – daly vzniknou naší existenci. Využijme jejich sílu i zkušenosti a poučme se z chyb, které my už nemusíme opakovat. Krátkým vhledem do rodové linie se nám může objasnit řada informací a souvislostí. Pak už záleží jen na nás, jak je využijeme pro svůj zdravější a šťastnější život.