Život je jedna velká koláž

Ráda bych se s Vámi podělila o svou zkušenost se zajímavou výtvarnou technikou. Můžeme si s ní užít spoustu zábavy a při tom se dozvědět řadu podnětných informací o sobě. Ano, je to koláž – univerzální výrazový prostředek, ve kterém se spojují jednotlivé části do významově nového celku. Svoji fantastickou osobitou koláž si můžete vytvořit i vy.

Proč koláž?

Ta technika se mi líbí zejména proto, že je jednoduchá, svobodomyslná a má v sobě i terapeutický potenciál. Obvykle se vytváří pomocí papíru, nůžek a lepidla. Je vhodná jak pro umělce a kreativce, tak pro ty, kteří se nepovažují za výtvarně nadané. Práci s koláží pokládám za vzácnou chvíli, kdy je žádoucí vypnout rozum a nechat promluvit fantazii, sny, a skutečné potřeby naší duše.

Využití koláže

V poradně si s klienty často povídáme o tom, že emoce jsou tou nejsilnější hybnou silou celé naší bytosti. Někdy se stává, že prožíváme pocity, se kterými si příliš nevíme rady, zatěžují nás a marně si lámeme hlavu, jak s nimi naložit. Všichni známe strach, vztek, lítost, anebo třeba velkou lásku, kterou momentálně nemáme komu projevit. V některých případech navrhuji: pokuste se tyto prožitky přenést ze svého nitra ven, třeba na papír. Napište, nakreslete, nebo jinak ztvárněte to, co právě prožíváte. Zní to možná nezvykle, ale efekt bývá překvapivě uvolňující. Jedním ze způsobů jak originálně a účinně vizualizovat obsah naší mysli, může být i koláž.

Pozitivní efekt přináší už to, že se na dané téma můžeme podívat a prohlédnout si ho očima. Získáváme výhodu nadhledu a odstupu. Snáze vidíme důležité souvislosti a postupně se začnou rýsovat i návrhy řešení.

Do koláže pochopitelně můžeme zpracovat i témata, která nás naopak naplňují a těší, to za co chceme poděkovat. Skvělý způsob jak si své životní radosti ještě více zvědomit a posílit.

Jak na to?

V koláži se pracuje s obrázky, barvami, symboly i s textem. Shromážděte si proto dopředu dostatek materiálu v podobě časopisů nebo novin. Obrázky se dají vystřihovat nůžkami nebo trhat a zpracovávat rukama – podle toho jaký má být výraz koláže.

Tradičně se pracuje s papírem, nicméně Vaší kreativitě a rozletu se meze nekladou (a v koláži už vůbec ne), takže do svého díla můžete zapracovat i textil, kov, modelínu, sádru nebo přírodniny jako sušené květiny, dřevo, listy, peří, apod. To vše se nakonec nalepí nebo připevní na arch tvrdého papíru či kartonu. Koláž může obsahovat i vůni nebo zajímavý hmatový vjem, tak aby byl ztvárněný prožitek co nejvíce „plastický“.

Koláž v tomto pojetí považuji spíš za osobní a intimní vhled do vnitřního světa, proto zvažte, s kým ji chcete sdílet. Jediný kdo je schopen význam koláže interpretovat je ten, kdo ji vytvořil.

Kam s ní?

I s hotovou koláží můžeme dál pracovat. Pokud je ztvárněním snů a přání, nese pozitivní poselství a inspiraci – pak zvolte dobře viditelné místo a těšte se pohledem na ni. Pokud je koláž zobrazením bolestivých prožitků a emocionálních zranění, které už nechcete mít, můžete ji rituálně zlikvidovat – nechat odplout po proudu řeky, spálit v krbu, zmačkat a odhodit z veliké výšky, vložit do Země a zakopat.

Ať už je Vaše koláž spíše oslavná nebo temná, vždy bude jedinečným způsobem odrážet Vaši osobnost i to, čím momentálně žijete.

Ať se Vám dílo daří, případné dotazy ráda zodpovím v psychologické poradně Světa homeopatie.

S láskou, Alice Joši